GABATAR DA RABON ZAKKAH NA MASARAUTAR DUTSE KARSHEN SHEKARAR1425AH A GARIN DANFUSAN GUNDUMAR KIYAWA

Da sunan Allah mai Rahama mai Jinkai, Muna salati ga Annabi Muhammadu SAW
Da alayensa da sahabbansa.
Shika-shikan Musilumchi guda biyar, Tawhidi,Sallah,Zakkah,Azumi da Hajji in an hadasu da muamaloli, kamar neman Ilmi, Aure, zartar da cinikayya, kyautatawa iyaye da matan Aure, yaya da yanuwa, da makwabta nesa da kusa sune musulimchi.
Tauhidi shine sanin abubuwan da suka kebanta ga Allah Taala, shine kadai ke hallita, da kuma chanchantar a bautawa. Tauhidi yana da fuska uku. Fuskar da ake iya gain shine fadin kalmar shahada. Fadin “Babu wanda ya canchanta a bauta masa da gaskiya sai Allah Taala. Ya aiko Annabi Muhammadu SAW ya bayyanawa mutane yadda akeyin bautar Allah.
Fuska ta biyu, itace yarda da cewa Allah Taala bashi da farko bashi da karshe. Kuma da yarda da littafansa, Samuwar Annabawa da manzonni wanda suke bayyana dokokin Allah. Da kuma yarda da ranar tashin kiyama.
Fuska ta uku, itace koyi da aiki da abinda Annabi ya kawo mana da niyyar bautawa Allah shi kadai, ba kirkire kirkire domin neman gwaninta ko yardarm wani mutum.
Abinda ya taramu anan a yau shine daya daga cikin shikashikan musilinchi wan da byan Sallah sai shi a muhimamchi itace ZAKKAH.
Ita Zakkah ana bayar da ita ga FAKIRI wato mai wani abu amma bazai iya biyan bukatunsa na rayuwaba. MUSAKI wanda bashi da cin yaau balle na gobe. MAI AIKIN TARA ZAKKAH. Kafirin da ake kwadaitawa addinin musilimchi. BAWA da yake neman fansar kansa. MATAFIYI wand guzirinsa yakare a halin tafiya. Da kuma MALAMAI masu koyarwa ko waazi, ko masu yakin jihadi domin daukaka kalmar Allah.


ABUBUWAN DA AKE FITAR DA ZAKKAH A WANNAN MASARAUTA SUNE


1. Daga amfanin gona, Gero, Dawa, Alkama, Shinkafa, Ridi, Gyada, Wake, da Dabino. Nissabin ko wane daga cikinsu shine WUSQI biyar wato SA’I 300 ko mudannabi 1200. Ana karbar wannan Zakkar sau daya a shekara bayan girbi, wato kashi daya daga cikin goma na abinda aka girba idan noman ruwan samane. Idan kuma na noman ranine kashi daya daga cikin ashirin na abinda aka girba.
2. Daga Dabbobi Shanu idan sunkai 30, Awaki da Tumakai idan sun kai 40.
3. Zinariya da Azurfa wanda ya mallaki zinariya 20 ko dirhami 200 suka shekara a gunsa zai bada Zakkar kashi daya daga kashi arbain.
4. Kudinmu na Naira a wannan shekara idan sun kai Nisabin N155,170. wato daidai da zinariya 20 mai nauyin oz 2.7328.

 

ABINLURA A SHEKARAR DA MUKE CIKI


1. Diyyar Rai a Kuskure zinare 1000 ko nauyin oz 136.364 ko Naira 7,758,095
2. Sadakin Aure ko mace ko budurwa babu banbanci mafi karanchin kudi shine Naira 1,940.

A bias wannnan ina jawo hankalin Malamai da su tabbatar sun kare dokokin Allah musamman wajen bayar da Sadaki.

Wassalam,

 


 
DUTSE ZAKKAT MONETARY COLLECTION AND EXPENDITURES 1425 AH
S/N
DISTRICT HEAD
ZAKKAT AMOUNT
TOTAL EXPENDI-TURE
BALANCE REMAINING
1.   BASIRKA 202,500 52,000 150,500
2.   B/KUDU 203,100 73,000 130,100
3.   BUJI 320,000 73,000 247,100
4.   CHAMO 50,000 11,000 39,000
5.   DUNDUBUS 51,000 45,000 6,000
6.   FAGAM 748,500 87,000 661,500
7.   GANTSA 251,000 66,000 185,000
8.   GWARAM 74,200 52,000 22,200
9.   GUNKA 90,000 35,000 55,000
10.       IGGI 67,300 31,000 36,300
11.       JAHUN 52,000 23,000 29,000
12.       KIYAWA 488,200 67,000 421,200
13.       MIGA 129,600 45,000 84,600
14.       SAKWAYA 145,000 66,000 79,000
15.       SHUWARIN 200,000 59,000 141,000
16.       SUNDUMINA 133,000 52,000 81,000
17.       ZANDAMA 145,200 59,000 86,200
18.       ZAREKU 72,500 45,000 27,500
  TOTAL
3,423,200
941,000
2,482,200

 

CASH VALUE OF DUTSE EMIRATE ZAKKAT TOTAL COLLECTIONS FOR THE YEAR 1425 AH

S/NO
DISTRICT
CASH VALUE (N)
POSITION
1.   KIYAWA 25,096,600 1st 
2.   SHUWARIN 13,640,000 2nd 
3.   FAGAM 9,410,100 3rd 
4.   BUJI 7,082,500 4th
5.   B/KUDU 7,020,300 5th
6.   GWARAM 6,857,000 6th
7.   ZANDAMA 6,783,800 7th
8.   DUNDUBUS 5,381,400 8th
9.   AUJARA 5,161,400 9th
10.       ZAREKU 5,006,900 10th
11.       GUNKA 4,644,000 11th
12.       SUNDUMINA 3,981,600 12th
13.       JAHUN 3,932,800 13th
14.       GANTSA 3,736,700 14th
15.       DUTSE 3,453,600 15th
16.       SAKWAYA 3,412,200 16th
17.       MIGA 3,313,600 17th
18.       IGGI 3,159,300 18th
19.       BASIRKA 2,678,700 19th
20.       CHAMO 1,814,000 20th
  GRAND TOTAL
125,565,500